EU projects

DBF project publications

21.09.2020

Projekta „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē”, līguma Nr. 1.2.1.4/18/A/043 progress”

Pēc līguma noslēģšanas ar FRITEKS OU par "Eksperimentālas DBF komponentes ražošanas iekārtas izstrādi un piegādi". Iekārta ir izstrādes procesā un septembrī jau piegādāta Iekārtas daļa: DBF kasete jeb sloksnes formēšanas iekārta (DBF shape forming cassette/module).

22.07.2020

Projekta „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē”, līguma Nr. 1.2.1.4/18/A/043 progress

Pēc līguma noslēģšanas ar FRITEKS OU par "Eksperimentālas DBF komponentes ražošanas iekārtas izstrādi un piegādi". Iekārta ir izstrādes procesā.

24.04.2020

Projekta „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē”, līguma Nr. 1.2.1.4/18/A/043 progress

18/03/2020 noslēgts līgums ar FRITEKS OU par "Eksperimentālas DBF komponentes ražošanas iekārtas izstrādi un piegādi".

15.02.2020

Projekta „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē”, līguma Nr. 1.2.1.4/18/A/043 progress

Iesniegti grozījumi eksperimentālajā tehnoloģijā:
Paredzot DBF formas veidošanas moduli, kurš spētu nodrošināt stabilu, precīzu ražošanas procesu, neatkarīgi no operatora; Paredzot divas papildus DBF formas veidošanas moduļa sastāvdaļas, kas nodrošinātu Dinex Latvia izstrādātu vītnes gredzenu ražošanu.

15.11.2019

Projekta “Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē” Nr. 1.2.1.4/18/A/043 “Iepirkuma par Eksperimentālas DBF komponentes ražošanas iekārtas izstrādi rezultāts”

Iepirkuma par "Eksperimentālas DBF komponentes ražošanas iekārtas izstrādi un piegādi" iesniegto piedāvājumu izvērtēšana notika 14/11/2019. Atbilstoši iesniegto piedāvājumu izvērtējumam, vērtēšanas komisija vienbalsīgi nolēma, ka FRITEKS OU tiek atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

21.10.2019

Projekta “Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē” Nr. 1.2.1.4/18/A/043 “Iepirkums par Eksperimentālas DBF komponentes ražošanas iekārtas izstrādi”

Iepirkums nepieciešams “DINEX LATVIA” SIA projekta „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē”, līguma Nr. 1.2.1.4/18/A/043, īstenošanai.
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.
Iepirkuma priekšmeta aprakstus var lejupielādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: https://pvs.iub.gov.lv/show/594883
Piedāvājumi jāiesniedz “DINEX LATVIA” SIA birojā Rubeņu ceļš 58, Raubēni, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3043 līdz 11.11.2019. plkst. 17.00.

14.08.2019

Projekta “Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē” Nr. 1.2.1.4/18/A/043 “Griešanas un metināšanas iekārtas iepirkuma progress”

Ņemot vērā to, ka Dinex Latvia 03.05.2019 izsludinātajā iepirkumā par griešanas un metināšanas iekārtu netika saņemts neviens piedāvājums, veiksmīgas projekta realizācijas nodrošināšanai tiek izskatīta iespēja veikt grozījumus projektā, precizējot iepriekš izstrādāto ražošanas tehnoloģiju.
Projektu plānots turpināt, izsludinot iepirkumu par citu eksperimentālās tehnoloģijas komponenti – DBF formas veidošanas moduli.  

03.05.2019

Projekta “Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē” Nr. 1.2.1.4/18/A/043 “Iepirkums par griešanas un metināšanas iekārtas piegādi”

Iepirkums nepieciešams “DINEX LATVIA” SIA projekta „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē”, līguma Nr. 1.2.1.4/18/A/043, īstenošanai.
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.
Iepirkuma priekšmeta aprakstus var lejupielādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.
Piedāvājumi jāiesniedz “DINEX LATVIA” SIA birojā Rubeņu ceļš 58, Raubēni, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3043 līdz 07.06.2019. plkst. 17.00.

Lego project publications

21.09.2020

Pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde”  progress"

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2019. gada 1.jūnijā uzsāk pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” īstenošanu.
Uzsākta metināšanas un salikšanas konduktora protatipa komponenšu izgatavošana. Uzsākta sadarbība ar RTU par locīšanas konduktora protatipa izgatavošanu. Uzsākta 3d mērījumu tehnoloģiojas attīstība.

22.07.2020

Pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde”  progress

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2019. gada 1.jūnijā uzsāk pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” īstenošanu.
Izpētīti ražošanā pieejamie konduktori, konduktoru attīstības sadalīšana pēc operācijām. Ražošanas konduktoru elementu sadale un specifikācijas sastādīšana. Sagatavoti 3D modeļi locīšanas, zāģēšanas un metināšanas konduktoriem. Uzsākta konduktoru salikšanas un izjaukšanas tehnoloģijas testēšana.

22.04.2020

Pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde”  progress

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2019. gada 1.jūnijā uzsāk pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” īstenošanu.
Izgatavots universāls konduktora prototips vertikālam lentzāģim. Veikts universālā locīšanas konduktora salikšanas tests no standarta elementiem (izmantojot 3D metināšanas galdu), priekšrocību un trūkumu analīze. Uzsākta 3D modeļa izstrāde universālajam locīšanas konduktoram. Veikts universālā metināšanas konduktora salikšanas tests no standarta elementiem (izmantojot 3D metināšanas galdu), priekšrocību un trūkumu analīze.

26.01.2020

"Pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde”  progress"

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2019. gada 1.jūnijā uzsāk pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” īstenošanu.
Veikti konduktoru pamat bāzes pētījumi, pēc kuriem izgatavots pirmais prototips.
Veikta analīze un izdarīti secinājumi turpmākajām darbībām, sastādīts darbību plāns nākamajam kvartālam.

26.10.2019

"Pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde”  progress"

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2019. gada 1.jūnijā uzsāk pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” īstenošanu.
Nākamais solis projekta realizācijas virzienā ir izsludināt publisko iepirkumu - materiālu izpēte pamatojoties uz prasībām.
Prasību sastādīšanā tika iesaistīti Latvijas universitāšu zinātnieki un pētnieki. Šī procesa laikā tika konstatēts, ka nav iespējams definēt prasītā materiāla galveno parametru – temperatūras robežas, jo tas tiks pielietots metināšanas procesos. Līdz ar to tika pieņemts lēmums veikt papildus iepirkumu termisko procesu izpētei metināšanas operāciju laikā.  
Uz doto brīdi notiek darbs ar specifikācijas izstrādi un tiks veikta papildus iepirkuma izsludināšana.

10.06.2019

"Pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde”  uzsākšana"

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2019. gada 1.jūnijā uzsāk pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” īstenošanu.
Pētniecības projekta mērķis ir attīstīt saliekamā tipa konduktoru, kuru var izgatavot no universālām komponentēm, neizmantojot metināšanu, proti, izmantot atsevišķas detaļas kā konstruktoru. Tādejādi tiks panākta iespēja unificēt saliekamā tipa konduktora komponentes tā, lai tās var pasūtīt ārpakalpojumā un darbs nav atkarīgs tikai no uzņēmumā pieejamās kapacitātes. Plānotais rezultāts ir eksperimentālās izstrādes ietvaros attīstīt universālās saliekamā tipa konduktoru komponentes, lai varētu komplektēt dažādus konduktorus, kādi nepieciešami dažādu produktu ražošanai.
Pētījumu plānots realizēt līdz 2021.gada 30.novembrim.
Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 468 742.65, tai skaitā EUR 117 185.66 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.